Helena Petrová

Moje aktivity nezahrnují pouze jezdectví

Jezdecký klub Roketnice.

Nezisková organizace, kterou jsem vytvořila za účelem reprezentování naší oblasti. Máme vizi pomáhat jezdectví v našem regionu - shromažďovat finanční a materiální prostředky a poskytovat je zájemcům o ježdění i majitelům koní, kteří oblast reprezentují. Zatím klub podpořil pouze Ewa Institut. (Děkujeme!) Jiné podpory se klub zatím nedočkal - ani od regionu, ani od státu, ani od blízkého města. Postupně pracujeme na tom, aby se to změnilo - vždyť jezdectví je olympijský sport.

Pomoc při výcviku koní.

Protože mi prošlo rukama už několik koníků, rozhodla jsem se nabídnout své služby majitelům, kteří zažívají jakékoli komunikační problémy se svým čtyřnohým (ne)přítelem. Některé problémy jdou spravit lehce, jiné hůře. Vždycky je to ale o komunikaci s majitelem, nikoli o opravování koně. Je třeba majiteli vysvětlit, jak může sobě a svému koni pomoci k jasnější komunikaci. Více na mých stránkách o výcviku koní

.

Zemědělské aktivity.

Díky koním jsem se rozhodla začít hospodařit. Péče o krajinu mě přitahovala a stále více jsem si uvědomovala, že zvířata a krajina jsou neoddělitelní. Začátky byly (a jsou) kostrbaté, ale nakonec i přes zamítnutou dotaci jsou se stala pyšnou majitelkou nového traktůrku - největšího pomocníčka. Vedle traktoru mi také pomáhají členky JK Roketnice, které správně chápou, že naši koně žijí z toho, co vyroste na naší Zemi. To nás vede k tomu, že si půdy vážíme a procesy, které se na ní každoročně dějí, velmi obdivujeme. Nyní hospodařím na asi 6ha v režimu ekologie. Nejpalčivějším problémem v současné době je neochota lidí pronajímat půdu menším subjektům - bývalá družstva (dnes akciové společnosti) drží pod kontrolou stále většinu půdy. Neříkám, že je to tak špatně. Jen si myslím, že by bylo přirozené, kdyby menší subjekty mohly hospodařit na výměrách, které je uživí a nikoli na výměrách, které nakonec živí oni. Nákup strojů, které obhospodařovávání umožňují je drahý a v dnešní době nutný. Proto, aby se celá věc vyplatila, doufám, že se v budoucnu najde více lidí, kteří mi svěří do péče svá pole. Odměnou jim bude standardní pacht a dobrý pocit, že podporují místní podnikatele, kteří nad péčí o krajinu přemýšlí a dělají ji s láskou a nadšením.

Koně, kterým jsem pomáhala
Hektarů obdělávané půdy
Počet členů JK Roketnice
+
Hodin strávených péčí o koně
Zakladatelka JK Roketnice & soukromý zemědělec

Helena Petrová

Do koní jsem se zbláznila už jako dítě, ale vrátila jsem se k nim až v dospělosti. Po získání živnosti k vedení jezdeckého výcviku jsem nějakou dobu vedla jezdeckou školu, ale pro nedostatečné zázemí jsem projekt ukončila. Po více než roční pauze s dvěma koňmi v příjemné stáji nedaleko Brna se mi podařilo zajistit pro sebe stáj, kde jsme jediní nájemci a můžeme si tak věci dělat podle sebe. Vzdala jsem se tedy luxusu denního servisu, krytých hal a pískových jízdáren a rozhodla se osamostatnit se.

Hlavním cílem je postupně přijímat nové klienty při zachování kvality. Kapacity jsou omezené a u koní i vždy budou, ale věřím, že je třeba vychovávat nové jezdce a uspokojit alespoň malou část velké poprávky po kvalitním přístupu, která na trhu již několik let dominuje.

Vystudovala jsem VŠE v Praze obor Podnikání na Podnikohospodářské fakultě. V roce 2014 jsem se přestěhovala se svým mužem Romanem do jeho rodné Tvarožné. Máme dva syny, šest koní a krásný domeček.

Copyrights © 2018 Všechna práva vyhrazena Helena Petrová
design by Canvas, Inc.
hpetrova@hotmail.com ·
+420 733 129 257·